ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

މާލެ-އައްޑޫގައި މާރާމާރީތައް ގަދަވެފައިވާއިރު ފުލުހުންގެ އައްޑޫ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 12 މީހުން ހައްޔަރުކޮށް މާރާމާރީ ހިންގަން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ހަތިޔާރު އަތުލާފައި ވެއެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ނުދީ އޮތް 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ލަހެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ޑިސެމްބަރު އެ ދުވަހާ ދިމާ ކުރަނީ ބޮޑު އިސްޓޯރު ހުޅުވި ދުވަހާ ދިމާކޮށެވެ.

ނޭޝަނަލް ޓެންޑަ ބޯޑް އަލުން އެކުލަވާލައިފި

އަންނަ އަހަރަށް 1،780 މަޝްރޫއު ބަޖެޓު ކޮށްފައިވެ އެވެ. މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ސަރުކާރުގެ 317 މަޝްރޫއުވެސް ހިމެނެ އެވެ.

|1 comment

"ހިއުމަން ރައިޓްސް 75" އަށް ނައިބު ޖެނީވާއަށް ވަޑައިގެންފި

ނައިބު ރައީސް ޖެނީވާއަށް ވަޑައިގަތީ "ޗައިނާ-އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން ފޯރަމް އޮން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިން...

އާދިއްތަ

10 ޑިސެމްބަރު 2023

ވިޔަފާރި

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2023 Mi. All rights reserved.