2024: އެއްމިލިޔަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ

މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށްވީ ތައިލެންޑު އަންހެނެކެވެ. މިއަދު ވީއައިއޭން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ހަރާކާތުގައި އެ އަންހެން މީހާ ބައިވެރިވެ އުފާ ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ: ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން
މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ: ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން
މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ: ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން
މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ: ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން
މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ: ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން
މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ: ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން
މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ: ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން
މި އަހަރުގެ އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ: ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުން

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.