ވާދައެއް ނެތް، ޅަވިޔަނި ރައީސް ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ސަނީ

އީސީން ބުނީ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ކުރިމަތިލީ އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭ އަދަދަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮންގްރެސްގެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ގައި ކުރިިމަތިލި ޅ. ނައިފަރު މުނިމާގެ މުހައްމަދު ސަނީ އެވެ.

ޅ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީީސް ކަމަށް ވޯޓެއް ނެތި ސަނީ ވަނީ އިންތިހާބު ވެފައި

ހުސްވެފައިވާ ޅ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޮންގްރެސްގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ސަނީ އިންތިހާބު ވެއްޖެ އެވެ.

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމު ހުސްވީ ކުރީން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ޔާސީން އަބްދުﷲ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެންބަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ކޮންގްރެސްއަށް ނިސްބަތްވާ ޔާސީން އިންތިހާބު ގައި ވާދަ ކުރައްވާ ގޮނޑި ހޯއްދެވީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ކުރީން ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ވަނީ ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާ ކުރިމަތިލާން ފުރުސަަތު ހުޅުވާލި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ކުރިމަތިލީ އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭ އަދަދަށް އެންމެ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އެއީ ކޮންގްރެސްގެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ގައި ކުރިިމަތިލި ޅ. ނައިފަރު މުނިމާގެ މުހައްމަދު ސަނީ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޅަވިޔަނި ރައީސް ހޮވުމަށް ބައި އިލެކްޝަން ދެން ނޯންނާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށް އެ މަގާމަށް ސަނީ އިންތިހާބުވެފައިވާކަން އިއުލާނު ކޮށްފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.