ހުޅުމާލޭގައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އަޅަން ދިން އިންޑިއާ ކުންފުންޏަށް އާ މަޝްރޫއެއް

ކުޅިވަރު ވަސީލަތް ގާއިމް ކުރަން ހަވާލުކުރީ އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުން ދީފައިވާ 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ރާފިއު ކޮލެޖް ޑިޒައިން ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުން ބަދަލު ކުރައްވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅަން ހަވާލުކުރި އިންޑިއާގެ ކޮލެޖް ޑިޒައިން ކުންފުންޏަށް އާ މަޝްރޫއެއް ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. 

މިފަހަރު ކޮލެޖް ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްތެވެ. މިފަހަރު މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރަން ދީފައިވާ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނުގެ ދަށުންނެވެ. މި ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ މުހައްމަދު ލަތީފް ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ރާފިއު އެވެ. 

ކުރިން އަޅަން ކުރެހުން ދެއްކި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް

ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އަޅަންދީ ނުވި ބައެއް

މި ކުންފުންޏަކީ ހުޅުމާލެ ހިޔާ އަވަށް / ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޮޑު ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި އިންޑިއާގެ ލޯނުގެ ދަށުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އަޅަން ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏެކެވެ. ނަމަވެސް ފަސް އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އިންޑިއަން އެގްޒިމްގެ ލޯނުން ހަވާލުކުރި އެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެ އެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ އިންޑިއާގައި ބައެއް ބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ވެސް ކުންފުންޏެކެވެ. 

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@themirror.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@themirror.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.