ގޭބިސީތަކަށް ކާޑު ބެހުން

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބީސީތަކަށް ހިލޭ ބަހާ 10 ކިލޯގެ ބާސްމަތީ ހަނޑުލާއި، 10 ކިލޯ ފުށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ.

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ގޭބީސީތަކަށް ހިލޭ ބަހާ 10 ކިލޯ ބާސްމަތީ ހަނޑުލާއި، 10 ކިލޯ ފުށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދ
ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ގޭބީސީތަކަށް ހިލޭ ބަހާ 10 ކިލޯ ބާސްމަތީ ހަނޑުލާއި، 10 ކިލޯ ފުށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދ
ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ގޭބީސީތަކަށް ހިލޭ ބަހާ 10 ކިލޯ ބާސްމަތީ ހަނޑުލާއި، 10 ކިލޯ ފުށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދ
ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ގޭބީސީތަކަށް ހިލޭ ބަހާ 10 ކިލޯ ބާސްމަތީ ހަނޑުލާއި، 10 ކިލޯ ފުށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައި -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދ
އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކާޑު ބެހުން ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކާޑު ބެހުން ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކާޑު ބެހުން ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލޭގައި ކާޑު ބަހާނީ ގަލޮޅު ދަނޑާއި ސިިޓީ ކައުންސިލުގެ އާންމު ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭބަޔާއި ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި ވިލިމާލޭ، ބިއްރި މިސްކިތް ހޯލާއި ހުޅުމާލޭގެ އުމަރު ޒާހިރު ބިލްޑިންގާއި ހުޅުމާލެ ހިޔާ ޓަވަރު 10 ޔޫތު ސެންޓަރުންނެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލޭގައި ކާޑު ބަހާނީ ގަލޮޅު ދަނޑާއި ސިިޓީ ކައުންސިލުގެ އާންމު ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭބަޔާއި ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި ވިލިމާލޭ، ބިއްރި މިސްކިތް ހޯލާއި ހުޅުމާލޭގެ އުމަރު ޒާހިރު ބިލްޑިންގާއި ހުޅުމާލެ ހިޔާ ޓަވަރު 10 ޔޫތު ސެންޓަރުންނެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލޭގައި ކާޑު ބަހާނީ ގަލޮޅު ދަނޑާއި ސިިޓީ ކައުންސިލުގެ އާންމު ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭބަޔާއި ސޯޝަލް ސެންޓަރާއި ވިލިމާލޭ، ބިއްރި މިސްކިތް ހޯލާއި ހުޅުމާލޭގެ އުމަރު ޒާހިރު ބިލްޑިންގާއި ހުޅުމާލެ ހިޔާ ޓަވަރު 10 ޔޫތު ސެންޓަރުންނެވެ -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލޭގައި ކާޑު ދޫކުރާނެ ގަޑިތަކަކީ، ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 4:00 އާއި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 11:00 އަށެވެ. ރޯދަމަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަަށްދާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށެވެ. ރޭގަނޑު 9:00 އިން 11:30 އަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލޭގައި ކާޑު ދޫކުރާނެ ގަޑިތަކަކީ، ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 4:00 އާއި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 11:00 އަށެވެ. ރޯދަމަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަަށްދާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށެވެ. ރޭގަނޑު 9:00 އިން 11:30 އަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު
މާލޭގައި ކާޑު ދޫކުރާނެ ގަޑިތަކަކީ، ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 4:00 އާއި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 11:00 އަށެވެ. ރޯދަމަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަަށްދާނީ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށެވެ. ރޭގަނޑު 9:00 އިން 11:30 އަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުޙައްމަދު

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.