އުތުރަށް މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ، 11 އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ށ އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ އަތޮޅަށް -- ޖުމްލަ 11 އަތޮޅަށް ކަމަަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވާނެތީ މުޅި ރާއްޖެއަށް މިއަދު ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފަ -- ވިއޮޓޯ ފޮޓޯ

އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ މޫސުމީ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ށ އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ އަތޮޅަށް -- ޖުމްލަ 11 އަތޮޅަށް ކަމަަށެވެ.

މެޓުން މި އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ މިރޭ 10:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ވަގުތުތަކުގައި ވައި ބާރުވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ އެވެ. 

ކޮމެންޓް

0
450

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.