ގާސިމާ ނަހުލާގެ ދަރިކަނބަލުން ފަލަސްތީނަށް އެހީވެއްޖެ

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު މިިދިއަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމައެއް ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް ގާޒާއިން މާރާލި މީހުންގެ އަދަދު 15،000 އަށްވުރެ ގިނަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާވެރި ސިޔާސީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާގެ ދަރިކަނބަލުން ބަލްޤިޝް ރަނާ ގާސިމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް 10،000ރ. ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

ބަލްގިޝްގެ ފަރާތުން މިފައިސާ ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާ ކޮށްދިނީ ބިދަބިން އިވެންޓްސްއާއި "ކަނބަލުން" ގުޅިގެނެވެ. 

ބަލްގިޝްގެ ފަރާތްޕުޅުން ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިން އިރު ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައި ފަލަސްތީނަށް ބޮޑެތި އެހީތަށް ދަނީ ވަމުންނެވެ. 

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު މިިދިއަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމައެއް ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް ގާޒާއިން މާރާލި މީހުންގެ އަދަދު 15،000 އަށްވުރެ ގިނަ އެވެ. 

ކޮމެންޓް

1
450
ޔޫހާ
2 months ago

މާޝާﷲ، ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާށި! ބަލްގިސް އަށް. އަދި ވެސް އެބަ އުޅޭ މީގެ ބައިވަރު މިކަހަލަ ކުދިން. ބައެއް ކުދިން އެކުދިންގެ ކުޅޭ އެއްޗެހި ވިއްކާލައިން ލިބުން ލާރި ފަލަސްތީނު ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރި ، އަނެއްބައި ކުދިން އެކުދިން އުމުރު ދުަވަހު އެއްކުރި ކޮއިން ބޮކްސް ވެސް ހަދިޔާކުރި.

މި މަސައްކަތުގައި އަހަރެމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ، އިންސާފުވެރި ވާނެ، އިތުބާރު ދަމަހައްޓާނެ

Newsroom
Phone: 7819333
Email: news@minoos.mv
Marketing
Phone: 7399333
Email: marketing@minoos.mv
H. Fairlin, Bodu thakurufaanu magu, Male
Republic of Maldives
© 2024 Mi. All rights reserved.